Cựu giáo viên

[Cập nhật ngày 23 tháng 11 năm 2016]

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1. Nguyễn Đăng Ái * Hiệu trưởng từ 10/ 1991
2. Tống Trần Lữ Phó Hiệu trưởng từ  9/1992
3. Trương Biên Thuỳ * TT Tổ XH từ 10/1991
4. Nguyễn Tiến Bính * TT Tổ Văn từ 01/1993
5. Phan Văn Tường Giáo viên Hoá
6. Trần Đình Hậu TT Tổ Địa lí (9/1993)
7. Bạch Hưng Phú GV Sinh, TT  CM.
8. Nguyễn Thanh Liêm BT Đoàn, CT CĐoàn
9. Trần Xuân Thăng Giáo viên Toán
10. Lê Thanh Hải TT Hành chính từ 10/1991
11. Dương Thị Minh Lộc Thư viện
12. Đinh Nho Kiểu * TT Lý-Hóa-Sinh từ 10/ 1991
13. Hoàng Ngọc Cảnh * Phó Hiệu trưởng từ 12/ 1998
14. Lương Thị Bích Liên Giáo viên Văn
15. Hồ Trọng Mai GV  Sử, CT CĐoàn
16. Lê Thị Mười Kế Toán
17. Nguyễn Đình Sơn Giáo viên Tiếng Anh
18. Trần Quang Cảnh GV Toán, CT CĐoàn
19. Nguyễn Viết Phú Giáo viên Toán
20. Nguyễn Công Mỹ Giáo viên Vật Lý
21. Trịnh Hộ Tổ trưởng Toán
22. Đậu Vỵ Giáo viên Văn
23. Nguyễn Thị Loan Giáo viên Tiếng Anh
24. Đặng Lưu Giáo viên Văn
25. Trần Viết Kính Giáo viên Toán
26. Trần Văn Luận Tổ trưởng Ngoại ngữ
27. Bùi Thị Hà Giáo viên Tin
28. Tống Cẩm Lệ Giáo viên Hoá
29. Lê Thị Nương Giáo viên Văn
30. Lê Đình Tuấn Giáo viên Văn
31. Trần Hữu Tần G V  Sinh, CT CĐ
32. Nguyễn Ái Học Giáo viên Văn
33. Nguyễn Công Sâm Giáo viên Lịch Sử
34. Nguyễn Ngọc Lạc Giáo viên Vật Lý
35. Nguyễn Xuân Đức Giáo viên Toán
36. Phạm Thị Thuý Hằng Giáo viên GDCD
37. Trần Quang Tú Tổ trưởng Văn từ 9/2004
38. Nguyễn Đình Lâm Giáo viên Vật Lý
39. Dương Công Minh TT Hành chính từ 11/1995
40. Trần Anh Vũ Giáo viên Toán, BT Đoàn
41. Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Văn
42. Phan Thị Thanh Nhã Giáo viên Tiếng Anh
43. Nguyễn Thị Kim Thuỷ GV Hoá, TT Hóa (9/2010)
44. Vũ Thị Thi Giáo viên Địa Lý
45. Phan Thị minh Tuyết Giáo viên Văn
46. Trần Giang Nam Giáo viên Tiếng Anh
47. Lại Thế Dũng GV T.Anh, TT CM 9/2006
48. Trần Xuân Tuấn Giáo viên Toán
49. Phan Trí Hiếu Giáo viên Tin
50. Nguyễn Thanh Hải Giáo viên Hoá
51. Hoàng Bá Hùng  Phó Hiệu trưởng từ 01/2011 đến 8/2015
52. Nguyễn Xuân Tấn Giáo viên Vật Lý
53. Đặng Hồng Lam Văn Thư
54. Nguyễn Đức Sử Giáo viên Tin
55. Trần Đức Thành Giáo viên Thể Dục
56. Nguyễn Thị Phi Lý Giáo viên Tiếng Anh
57. Vũ  Thị Như Trang Giáo viên Toán
58. Phan Thế Toàn TT Văn từ 6/2011
59. Từ Hữu Sơn Giáo viên Toán
60. Trần Văn Hải Giáo viên Vật Lý
61. Phan Quang Tấn Giáo viên Toán
62. Trần Hậu Tú Giáo viên Địa Lý
63. Đậu Quang Hồng Giáo viên  Ngữ văn
64. Trần Văn Tân Giáo viên Sinh học
65. Nguyễn Như Sỹ Giáo viên Vật lý
66. Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Sinh