Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - TIÊU ĐIỂM

Tin tức sự kiện

Đêm nhạc gây quỹ – Nụ cười Xuân 2019

Đêm nhạc gây quỹ Nụ cười Xuân 2019 Tối ngày 12/01/2019, tại Zen Coffee, số 494 Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh diễn ra đêm nhạc gây quỹ Nụ cười Xuân 2019. Đây...

THÔNG BÁO

CÔNG VĂN VÀ BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 2084/SGDĐT-GDPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Tĩnh, ngày...

BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG