Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - TIÊU ĐIỂM

Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO NHẬP HỌC KHÓA 2019 – 2022

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH THÔNG BÁO   1. Các em trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh làm thủ tục nhập học từ 7 giờ, ngày 10 tháng 7...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NHẬP HỌC KHÓA 2019 – 2022

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH THÔNG BÁO   1. Các em trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh làm thủ tục nhập học từ 7 giờ, ngày 10 tháng 7...

BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG