Category: Các cuộc vận động và cuộc thi

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI 2019

Các fiel đính kèm: Cong van moi tham du MOSWC 2019 MOS2019_Ke-hoach_Ct Thể lệ: https://drive.google.com/file/d/0B8i2lq3O2oCLLWREakU3SF85dllyM1VsbnJha2h3QmZWanBr/view?usp=sharing   Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (Microsoft Office Specialist World Championship – MOSWC) tại...