Đảng bộ nhà trường

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

 

Đảng bộ trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trực thuộc Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay đảng bộ có 72 đảng viên trên tổng số 92 cán bộ, giáo viên của nhà trường. Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Toán – Tin; Chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD; Chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính và Chi bộ Hóa – Sinh – Thể.

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1 anh-ca-nhan-2

Đồng chí Nguyễn Công Hoàn

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường
2 2

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Bình

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng
3 3

Đồng chí Phan Khắc Nghệ

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Hóa – Sinh – Thể, Phó Hiệu trưởng
4 le-phi-hung

Đồng chí Lê Phi Hùng

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Toán – Tin, Phó Hiệu trưởng
5 1-1

Đồng chí Nguyễn Đình Giáp

Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn
6 1-2

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD, Tổ trưởng tổ Sử – GDCD
7 4

Đồng chí Lê Hữu Khuyến

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính, Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

II. BAN CHÁP HÀNH CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2022

  1. Chi bộ Toán – Tin
1 Đồng chí Lê Phi Hùng Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Nguyễn Duy Dũng Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Lê Thị Hòa Chi ủy viên
  1. Chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD
1 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Trần Tố Uyên Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Phạm Thúy Hằng
Chi ủy viên
  1. Chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính
1 Đồng chí Lê Hữu Khuyến Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Lê Mạnh Cường Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Võ Thị Kim Chung Chi ủy viên
  1. Chi bộ Hóa – Sinh – Thể
1 Đồng chí Phan Khắc Nghệ Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Trần Mạnh Hùng
Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Nguyễn Văn Thọ
Chi ủy viên