Đảng bộ nhà trường

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

Đảng bộ trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trực thuộc Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay đảng bộ có 80 đảng viên trên tổng số  106 cán bộ, giáo viên của nhà trường. Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Toán – Tin; Chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD; Chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính và Chi bộ Hóa – Sinh – Thể.

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1
Đồng chí Hoàng Bá Hùng
Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường
2 2

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Bình

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng
3 3

Đồng chí Phan Khắc Nghệ

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
4 le-phi-hung

Đồng chí Lê Phi Hùng

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
5 1-1

Đồng chí Nguyễn Đình Giáp

Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn
6 Đồng chí Nguyễn Quốc Lập Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD
7 4

Đồng chí Lê Hữu Khuyến

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính, Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

II. BAN CHÁP HÀNH CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

  1. Chi bộ Toán – Tin
1 Đồng chí Nguyễn Duy Dũng Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Nguyễn Như Đức Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Lê Thị Hòa Chi ủy viên
  1. Chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD
1 Đồng chí Nguyễn Quốc Lập Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Thái Thị Thanh Huyền Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Phạm Thúy Hằng
Chi ủy viên
  1. Chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính
1 Đồng chí Lê Hữu Khuyến Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Nguyễn Đình Đạt Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Võ Thị Kim Chung Chi ủy viên
  1. Chi bộ Hóa – Sinh – Thể
1 Đồng chí Trần Mạnh Hùng Bí thư Chi bộ
2 Đồng chí Nguyễn Văn Thọ
Phó Bí thư Chi bộ
3 Đồng chí Nguyễn Ngọc Ngà
Chi ủy viên