Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay đoàn có tổng số hơn 30 đoàn viên thuộc chi đoàn giáo viên, và hơn 500 đoàn viên học sinh.

dh-doan

Trong tháng 9/2016 Đoàn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tiến hành Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kì 2016 – 2017 và đã bầu ra BCH mới gồm 17 đồng chí.

STT Họ và tên Chi đoàn Chức vụ
1 1

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu

Giáo viên Bí thư
2 14

Đồng chí Nguyễn Như Đức

Giáo viên Phó bí thư
3 huyen

Đồng chí Trần Thị Thu Huyền

Giáo viên Phó bí thư
4 Đồng chí Nguyễn Đình Đạt GV Ủy viên BTV
5 Đồng chí Bùi Thị Cẩm Hằng GV Ủy viên BTV
6 Đồng chí Trần Thị Thanh Trà 12T1 BCH
7 Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh Duy 12T2 BCH
8 Đồng chí Nguyễn Thị Huyền My 12H BCH
9 Đồng chí Võ Thị Thùy Linh 12P BCH
10 Đồng chí Đặng Thị Nhật Linh 11T1 BCH
11 Đồng chí Tô Thảo Linh 11L BCH
12 Đồng chí Trần Thị Hà Linh 11A1 BCH
13 Đồng chí Hồ Hiền Lê 11P BCH
14 Đồng chí Nguyễn Thị Đài Trang 11SĐ BCH
15 Đồng chí Trần Thị Trà My 10T1 BCH
16 Đồng chí Võ Hoàng Tùng 10T2 BCH
17 Đồng chí Trần Phương Anh 10A1 BCH