Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay đoàn có tổng số hơn 30 đoàn viên thuộc chi đoàn giáo viên, và hơn 500 đoàn viên học sinh.

dh-doan

Trong tháng 9/2021 Đoàn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tiến hành Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kì 2021 – 2022 và đã bầu ra BCH mới gồm 17 đồng chí.

STT Họ và tên Chi đoàn Chức vụ
1

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu

Giáo viên Bí thư
2

Đồng chí Nguyễn Lê Thúy Quỳnh

Giáo viên Phó bí thư
3

Đồng chí Phan Thị Minh Hồng

Giáo viên Phó bí thư
4 Đồng chí Trương Thị Nhật Anh GV Ủy viên BTV
5 Đồng chí Trần Hồng Quân GV Ủy viên BTV
6 Đồng chí Đặng Quỳnh Hương GV BCH
7 Đồng chí Lê Minh Tuấn GV BCH
8 Đồng chí Trương Thị Khánh Ly 12A2 BCH
9 Đồng chí Nguyễn Trần Trà My 12V BCH
10 Đồng chí Phạm Mai Trang 12A1 BCH
11 Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo Khang 12L BCH
12 Đồng chí Tống Mai Linh 11A1 BCH
13 Đồng chí Trần Phương Lê Vy 11V BCH
14 Đồng chí Nguyễn Bảo Châu 11T1 BCH
15 Đồng chí Trần Thị Thu Hiền 10L BCH
16 Đồng chí Lê Khánh Linh 10A1 BCH
17 Đồng chí Thái Hoàng Hà 10T1 BCH