Category: Hoạt động các tổ, bộ môn

NHÓM VẬT LÍ TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG

Thực hiện thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và hướng dẫn 1315/BGDĐT-GDTH của Bộ giáo dục đào tạo, chiều ngày 8 tháng 11 năm 2023 nhóm vật lí trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường: “Rút kinh nghiệm dạy học và trao đổi tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn vật lí theo hướng phát triển phẩm chất năng lực”.