SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

CHUYÊN ĐỀ “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018”

     Xác định được tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, phát triển năng lực cho người học, chiều ngày 10/10/2022, tổ Ngữ Văn trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ Văn 10 theo định hướng của chương trình GDPT 2018”.

    Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham dự của BGH trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, các giáo viên trong nhà trường, đại diện giáo viên Ngữ Văn trường Albert Einstein và toàn thể GV Tổ Văn  trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

   Chuyên để của tổ Ngữ Văn gồm 2 phần: trao đổi chuyên môn, trình bày tham luận và phần dạy thể nghiệm.

   Ở phần thứ nhất, đ/c Phạm Thị Linh Chi trình bày tham luận “Định hướng phương pháp dạy học đọc – hiểu Ngữ Văn 10 theo chương trình GDPT 2018” . Tham luận đã so sánh, đối chiếu phương pháp dạy đọc – hiểu trước đây và hiện nay, đề xuất một số định hướng để áp dụng hiệu quả phương pháp đọc hiểu vào thực tiễn giảng dạy.

Phần trình bày tham luận của đ/c Phạm Thị Linh Chi

       Trong tham luận “Một số định hướng trong dạy học viết môn Ngữ văn chương trình GDPT 2018”, đ/c Lê Thị Quỳnh Hoa nhấn mạnh quy trình viết gắn liền với hoạt động đọc, chỉ ra nguyên tắc hướng dẫn học sinh thực hành viết. Từ đó, tham luận đề xuất một số biệp pháp trong dạy học viết nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của người học.

Phần trình bày tham luận của đ/c Lê Thị Quỳnh Hoa

      Với tham luận “Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ Văn 10 theo chương trình GDPT 2018”, đ/c Trần Thị Lam đã trình bày một cách hệ thống các yêu cầu cần đạt khi xây dựng ma trận đề. Bên cạnh đó, đ/c cũng đưa ra  một số đề minh họa theo định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho người học.

Phần trình bày tham luận của đ/c Trần Thị Lam
Hình ảnh đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ Ngữ Văn

   Tiết dạy thể nghiệm  “Nói và nghe: giới thiệu và đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ” của đ/c Trương Thị Thanh tại lớp 10 Sử và tiết dạy “Vẻ đẹp của thơ ca – Đọc văn bản Mùa xuân chín” của đ/c Thái Thanh Huyền tại lớp 10 Anh 1 là sự cụ thể hoá việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng chương trình GDPT 2018 . Đây là những tiết dạy sinh động, ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại, phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.

Tiết dạy thực nghiệm tại lớp 10 Sử của đ/c Trương Thị Thanh

Tiết dạy thực nghiệm tại lớp 10 Anh 1 của đ/c Thái Thanh Huyền

Đại diện BGH tặng hoa chúc mừtng thành công của tiết dạy thực nghiệm

     Đây không chỉ là dịp để giáo viên trao đổi các vấn đề chuyên môn mà còn là cơ hội để các giáo viên trẻ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Hoạt động này của tổ Ngữ Văn mở đầu cho chuỗi hoạt động chuyên môn của  trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhằm hướng tới đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng chương trình GDPT 2018.

Ban Truyền thông trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

You may also like...