Author: Nguyễn Duy Dũng

Lịch công tác tuần 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 36: Từ ngày 24/5 đến ngày 29/5/2021 Trực BGH: Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 24/5 Khối 12 học theo TKB  Học...

Lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 35: Từ ngày 17/5 đến ngày 22/5/2021 Trực BGH: Đ/c Bình Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 17/5 Học theo TKB Họp...

Lịch công tác tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 34: Từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021 Trực BGH: Đ/c Hùng   Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 10/5 Học theo TKB...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 29: Từ ngày 05/4 đến ngày 10/4/2021 Trực BGH: Đ/c Bình Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 05/4 Chào cờ + Học...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TUẦN 28: Từ ngày 29/3 đến ngày 03/4/2021 Trực BGH: Đ/c Hùng Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 29/3 Chào cờ + Học...

Lịch công tác tuần 27

TUẦN 27: Từ ngày 22/3 đến ngày 27/3/2021 Trực BGH: Đ/c Nghệ   Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm Hai 22/3 Chào cờ + Học 4 tiết Học...