Lịch công tác tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 34: Từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021

Trực BGH: Đ/c Hùng

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

10/5

Học theo TKB * Dạy học theo lịch.

* Thứ 4: 14 giờ 00, họp tổ đánh giá viên chức, đánh giá giáo viên theo chuẩn, xét thi đua khen thưởng.

* Thứ 5: 14 giờ 00, Tổ trưởng, giáo viên dạy Lý, Hóa, Sinh lớp 12 tập huấn (trực tuyến).

* KH tổng kết, nhập điểm, ghi học bạ:

+ GV bộ môn hoàn thành tổng kết, nhập điểm Smas, ghi học bạ (đối với khối 12), chậm nhất vào thứ 4 (12/5/2021).

+ GVCN hoàn thành tổng kết, nhập điểm Smas, ghi học bạ (đối với khối 12), chậm nhất vào thứ 7 (15/5/2021).

* Thứ 6, thứ 7: Thi thử tốt nghiệp cho học sinh khối 12 của trường.

Các đ/c tổ trưởng nộp đề cho đ/c Bình chậm nhất vào thứ 3, ngày 11/5/2021.

* Đi công tác:

Ba

11/5

nt Bồi dưỡng dự tuyển

(Dạy tại trường)

12/5

nt Họp tổ
Năm

13/5

nt TT, GV dạy Lý, Hóa, Sinh lớp 12 tập huấn
Sáu

14/5

K10, 11 học theo TKB

K12 thi thử TN       (Môn: Ngữ văn)

K10, 11 học theo TKB

K12 thi thử TN      (Môn: Toán)

Bảy

15/5

K10, 11 học theo TKB

K12 thi thử TN

(Bài thi tổ hợp)

K10, 11 học theo TKB

K12 thi thử TN      (Môn: Ngoại ngữ)

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 3 (Từ 10/5 đến 15/5/2020)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Ba

11/5

Chiều Bảo Lập L Thọ Hùng S Trung T Trang V Ngọc S Liên Loan Linh P
Phòng học

 (tại lớp)

10 Toán1 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh PM    số 4 10 Văn 10 SĐ 10 Toán2 10 Anh1 10 Pháp
Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Ba

11/5

Chiều Hữu Đạt L Hảo Huế Minh Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền
Phòng học

 (tại lớp)

11 Toán1 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh PM ĐT 11 Văn 11 Toán2 11 SĐ 11 Anh1 11 Pháp

 

 

You may also like...