Category: Hoạt động của nhà trường

LỚP VĂN KHÓA 28

VĂN KHÓA 28 (VK28) Dấu ấn của một lớp chuyên Văn           1. Nỗ lực gắn kết           VK28 là lớp chuyên Văn trong 10 khối chuyên của THPT Chuyên Hà Tĩnh. Lớp có...