Tổ Tin học

_________TỔ TIN HỌC_______

Thành lập năm 2014

Số thành viên: 6

Tổ trưởng: Nguyễn Duy Dũng

 to-tin

I. GIỚI THIỆU

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, ngày 01/10/2014 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã thành lập tổ Tin học gồm 5 giáo viên, trong đó có 3 thạc sĩ. Hầu hết các giáo viên trong tổ  được tuyển chọn về  qua các kỳ thi  chọn giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Tập thể giáo viên trong tổ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc  đặc biệt  là công tác chuyên môn. Không ngừng trau dồi chuyên môn, nâng cao tay nghề, tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

Thành tích của tổ Tin học gắn liền với thành tích của nhóm Tin học trong tổ Toán-Tin trong nhiều năm qua.

II.THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC SINH LỚP

ĐẠT GIẢI

Năm học 1997-1998

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

1 Đặng Thái Sơn 11 Toán Giải Ba Tin 12
2 Đinh Thị Hoà 11 Toán KK Tin 12

Năm học 1999-2000

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

3 Đặng Thái Sơn 12 Toán Giải Nhất Tin 12
4 Nguyễn Bảo Giang 11 Lý KK Tin12

Năm học 2000-2001

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

5 Nguyễn Bảo Giang 12 Lý KK Tin 12
6 Trương Đức Hạnh 11 Toán KK Tin 12
7 Lê Minh Quang 11 Toán KK Tin12

Năm học 2001-2002

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

8 Trương Đức Hạnh 12 toán Giải Ba Tin12
9 Lê Minh Quang 12 Toán KK Tin 12
10 Hoàng Phan Thái 12 Toán KK Tin12

Năm học 2002-2003

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

11 Nguyễn Quách Cơ 11 Toán Giải Ba Tin 12

Năm học 2003-2004

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

12 Nguyễn Quách Cơ 12 Toán KK Tin12

Năm học 2005-2006

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

13 Nguyễn Thành Long 12 Toán KK Tin12

Năm học 2006-2007

Chủ nhiệm đội tuyển:Phan Trí Hiếu

14 Nguyễn Ngọc An 11 Tin Giải Ba Tin 12
15 Hoàng Phan Minh 12 Toán KK Tin12
16 Nguyễn Hữu Tiến Quang 11 Tin KK Tin 12

Năm học 2007-2008

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Thị Minh

17 Nguyễn Ngọc An 12 Tin KK Tin 12
18 Lương Anh Duy 12 Tin KK Tin 12
19 Nguyễn Hữu Tiến Quang 12 Tin KK Tin 12
20 Nguyễn Sỹ Trình 12 Tin KK Tin 12

Năm học 2008-2009

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Duy Dũng

21 Đưòng Trần Thuỳ Dương 12 Toán KK Tin 12

Năm học 2009-2010

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Thị Minh

22 Nguyễn Khánh Hoà 12 Tin Giải Ba Tin 12
23 Nguyễn Khắc Hiếu 11 Toán Giải Ba Tin 12
24 Hoàng Văn Minh 12 Tin KK Tin 12

Năm học 2010-2011

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Duy Dũng

25 Nguyễn Khắc Hiếu 12 Toán Giải Ba Tin 12
26 Nguyễn Thị Hoàng Dung 12 Toán Giải Ba Tin 12
27 Nguyễn Văn Ánh 11 Toán KK Tin 12
28 Phan Thị Hoài 11 Toán KK Tin 12

Năm học 2011-2012

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Thị Minh

29 Lương Anh Vũ 11 Toán Giải Ba Tin 12
30 Nguyễn Bá Xuân Bảng 12 Toán KK Tin 12
31 Mai Thế Anh 11 Toán KK Tin 12
32 Nguyễn Mậu Hồng Thái 11 Toán KK Tin 12

Năm học 2012-2013

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Duy Dũng

33 Nguyễn Nam Anh 11 Toán Giải Nhì Tin 12
34 Nguyễn Mậu Hồng Thái 12 Toán Giải Ba Tin 12
35 Lương Anh Vũ 12 Toán Giải Ba Tin 12
36 Mai Thế Anh 12 Toán Giải Ba Tin 12
37 Phạm Bá Thái 11 Toán KK Tin 12
38 Nguyễn Trọng Hoàng Việt 11 Toán KK Tin 12

Năm học 2013-2014

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Duy Dũng

39 Phạm Bá Thái 12 Toán Giải Nhì Tin 12

(Dự tuyển Quốc tế)

40 Nguyễn Trọng Hoàng Việt 12 Toán Giải Nhì Tin 12

(Dự tuyển Quốc tế)

41 Nguyễn Nam Anh 11 Toán Giải Ba Tin 12
42 Nguyễn Thành Chinh 11 Toán Giải Ba Tin 12
43 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 11 A – CX KK Tin 12

Năm học 2014-2015

Chủ nhiệm đội tuyển: Trần Anh Trung

44 Nguyễn Thành Chinh 12 Toán Giải Ba Tin 12
45 Bùi Đình Cương 11 Toán KK Tin 12
46 Nguyễn Viết Nhật Hoàng 11 Toán KK Tin 12
47 Đậu Mạnh Tuấn 11 Toán KK Tin 12
48 Nguyễn Mậu Duy 11 Toán KK Tin 12
49 Phan Mạnh Tài 12 A – Nghèn KK Tin 12
50 Phan Văn Nhân 12 A – LTT KK Tin 12

Năm học 2015-2016

Chủ nhiệm đội tuyển: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

51 Nguyễn Đình Đại 11 Toán Giải Nhì Tin 12

(Dự tuyển Quốc tế)

52 Bùi Đình Cương 12 Toán Giải Ba Tin 12
53 Nguyễn Viết Nhật Hoàng 12 Toán Giải Ba Tin 12
54 Nguyễn Mậu Duy 12 Toán Giải Ba Tin 12
55 Bùi Đức Tuấn Dũng 10 Toán Giải Ba Tin 12
56 Đỗ Nguyễn Việt Anh 11 Toán KK Tin 12

III. THÀNH VIÊN

duy_dung

Họ và tên:             Nguyễn Duy Dũng

Ngày sinh:            06 -01-1984

Quê quán:             Lộc Hà -Hà Tĩnh

Chức vụ:              Tổ trưởng

Ngày vào ngành:   04-09-2007

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:           Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp Tỉnh, Bằng khen Bộ GD&ĐT

Số điện thoại:       0913141823

Email:                     Dungduyit83@gmail.com

minh

Họ và tên:             Nguyễn Thị Minh

Ngày sinh:            23-03-1981

Quê quán:            Thạch Hà – Hà Tĩnh

Chức vụ:              Tổ phó

Ngày vào ngành:  01-09-2004

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:           Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở

Số điện thoại:       0978903669

Email:                   minhnk.ht@gmail.com 

tran-anh-trung

Họ và tên:             Trần Anh Trung

Ngày sinh:             02-09-1982

Quê quán:             Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:  02-09-2005

Trình độ:                Thạc sĩ

Thành tích:           Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở

Số điện thoại:       0919148660

Email:                    trananhtrungct@gmail.com

nguyet

Họ và tên:             Nguyễn Thị  Minh Nguyệt

Ngày sinh:            18 -03- 1982

Quê quán:             Đức Thọ – Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:   04-09-2004

Trình độ:              Thạc sĩ

Thành tích:           Giáo viên giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở

Số điện thoại:      0912221238

Email:                   MINHNGUYET.NK82@gmail.com 

 xuan

Họ và tên:             Đặng Thị Xuân

Ngày sinh:            29 -12- 1988

Quê quán:             Can Lộc – Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:    04-09-2012

Trình độ:                 Đại học

Thành tích:

Số điện thoại:        0946648345

Email:                    sunshine18910@gmail.com 

Họ và tên:            Trần Thị Thu Huyền

Ngày sinh:          25 -02- 1990

Quê quán:            Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chức vụ:               Giáo viên

Ngày vào ngành:    24-11-2014

Trình độ:                 Đại học