Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Thực hiện Công văn số 1294/UBND-KT2 ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021, đồng thời góp phần vào những nỗ lực chung của toàn thế giới trong việc tiết kiệm năng lượng. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  • 1. Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nước và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đối khí hậu.
  • 2. Cán bộ Đoàn-Đội của các đơn vị chủ động tham mưu với lãnh đạo để lập kế hoạch truyền thông gắn với chủ đề của “Chiến dịch Giờ Trái đất – 27/3”; Ngày Nước Thế giới – 22/3”; Ngày Khí tượng thế giới – 23/3”.
  • 3. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp, hiệu quả, thiết thực.
  • 4. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh, học sinh thực hiện tắt
    đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ
    20h30 đến 21h30 ngày 27/3/2021.

You may also like...