Tổ chức thi TOEFL Primary, Junior và ITP cho học sinh THPT năm học 2020-2021

Căn cứ Văn bản số 2249/SGDĐT-GDPT ngày 20/12/2020 của Sở GDĐT về việc đồng ý cho tổ chức thi TOEFL Primary, Junior ITP năm 2020 tại Hà Tĩnh; Văn bản số 258/2021/CV-IIG-DA1 ngày 08/3/2021 của Tổ chức IIG Việt Nam – Đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) về việc phát động kỳ thi TOEFL Primary, TOEFL Junior và TOEFL ITP tại Hà Tĩnh;
Nhằm tạo cơ hội để học sinh phổ thông tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, từ đó giúp nhà trường, học sinh và phụ huynh có kế hoạch phù hợp và hiệu quả trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh phổ thông các cấp, Sở GD&ĐT phối hợp với IIG Việt Nam tiếp tục phát động học sinh phổ thông tự nguyện đăng ký tham dự các cuộc thi TOEFL Primary, TOEFL Junior và TOEFL ITP năm học 2020-2021.
Hạn đăng ký: 25/3/2021.
Thời gian thi: Từ 1/4/2021 đến 3/4/2021

Xem chi tiết tại công văn: Click here

You may also like...