Lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 35: Từ ngày 17/5 đến ngày 22/5/2021

Trực BGH: Đ/c Bình

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

17/5

Học theo TKB Họp xét hạnh kiểm HS * Dạy học theo lịch

(Khối 12 chỉ học các môn thi TN theo TKB mới, khối 10, 11 học trực tuyến theo TKB cũ).

* Thứ 2: 14 giờ 00, họp xét hạnh kiểm học sinh và thi đua các lớp (tại phòng họp tầng 3)

Thành phần: BGH, TV Đoàn trường, GVCN.

* Thứ 4: 14 giờ 00, họp đánh giá viên chức, đánh giá GV theo chuẩn, xét thi đua khen thưởng

Thành phần: BGH, CT Công đoàn, Tổ trưởng.

* Thứ 6: 14 giờ 00, họp Hội đồng tự đánh giá của trường.

* Đi công tác:

Ba

18/5

nt Chấm thi thử TN

19/5

nt Họp BGH, CT Công đoàn, Tổ trưởng
Năm

20/5

nt Bồi dưỡng dự tuyển

(Dạy tại trường)

Sáu

21/5

nt Bồi dưỡng dự tuyển

Họp Hội đồng tự đánh giá của trường

Bảy

22/5

nt

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 4 (Từ 17/5 đến 22/5/2020)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Năm

20/5

Chiều Bảo Lập L H. Nam Hùng S Trung T Trang

V

Ngọc S Liên Loan Linh P
Thứ Sáu

21/5

Chiều Đức T Viêng Thọ Hùng S Trung T Trang

V

Ngọc S Liên Loan Linh P
Phòng học

 (tại lớp)

10 Toán1 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh PM    số 4 10 Văn 10 SĐ 10 Toán2 10 Anh1 10 Pháp
Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Năm

20/5

Chiều Hữu Đạt L Hảo Huế Minh Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền
Thứ Sáu

21/5

Chiều Hữu Đạt L Hảo Huế Minh Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền
Phòng học

 (tại lớp)

11 Toán1 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh PM ĐT 11 Văn 11 Toán2 11 SĐ 11 Anh1 11 Pháp

 

You may also like...