LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 28: Từ ngày 29/3 đến ngày 03/4/2021

Trực BGH: Đ/c Hùng

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

29/3

Chào cờ + Học 4 tiết Học chiều * Dạy học theo lịch.

* Đi công tác:

+ Đ/c Đức Th, đ/c Giáp, đ/c Ngà: Từ thứ 2 đến thứ 4

+ Đ/c Hữu, đ/c Cường, đ/c Thọ, đ/c Quang: Từ thứ 4 đến thứ 7

(Các tổ bố trí dạy thay).

Ba

30/3

Học theo TKB Học chiều

31/3

Học theo TKB Học chiều
Năm

01/4

Học theo TKB
Sáu

02/4

Học theo TKB Học chiều
Bảy

03/4

Học 4 tiết + Sinh hoạt lớp

 

LỊCH HỌC BỒI DƯỠNG

Tuần 28: Từ ngày 29/3 đến 03/4/2021

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F 11T1 11T2 11L 11H 11S
Thứ 2

29/3

Hóa Hóa Toán Văn Anh Anh Văn Toán
Thứ 3

30/3

Toán Hóa Toán Hóa Sinh Văn Địa Văn Toán Toán Toán Hóa Hóa Sinh
Thứ 4

31/3

Toán Anh Toán Toán Địa Sử Toán Văn Pháp Hóa Toán Hóa Hóa
Thứ 5

01/4

      Toán Toán
Thứ 6

02/4

     

 

  11V 11SĐ 11A1 11A2 11F 10T1 10T2 10L 10H 10S 10Tin 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

29/3

Văn Địa Anh Toán Toán Toán Toán Tin Anh Địa Văn Anh Văn
Thứ 3

30/3

Toán Văn Pháp Anh

NL

Toán Anh NL Toán Anh NL Anh Anh Toán
Thứ 4

31/3

Anh Sử Toán Văn Văn Anh Anh Hóa Hóa Văn Sử Toán Văn Pháp
Thứ 5

01/4

Văn Anh Toán Sinh  
Thứ 6

02/4

 

LỊCH HỌC BÙ KIẾN THỨC CHO CÁC ĐỘI TUYỂN

Tuần 8: Từ 29/3 đến 03/4/2021

Thứ ngày Đội tuyển Khối Môn Phòng học Khối Môn Phòng học
Thứ 6, ngày 02/4 Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Pháp, Văn, Sử, Địa 11 Hóa 11 Sinh 12 Hóa 12 Sinh
Thứ 7, ngày 03/4 Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Pháp, Văn, Sử, Địa 11 Hóa 11 Sinh 12 Hóa 12 Sinh

 

You may also like...