LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuấn 28: Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2020

Trực BGH: Đ/c Nghệ

Thời khóa biểu áp dụng từ 11/5/2020: click here 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

11/5

Chào cờ + Học 4 tiết

Họp BGH; BCH Công đoàn; Tổ trưởng C/M, CĐ

Họp GV phụ trách

dự tuyển khối 10, 11

* Dạy học theo TKB

* Bồi dưỡng các đội dự tuyển khối 10, 11 (Chiều thứ 4, chiều thứ 6: GV phụ trách các đội dạy).

* Thứ 2:

  + 14 giờ 00, họp BGH, Tổ trưởng C/M, BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn (phòng họp tầng 3).

  + 16 giờ 00, họp GV phụ trách các đội dự tuyển khối 10, 11 (phòng họp tầng 3).

* Thứ 3: 14 giờ 00, họp tổ.

* Sáng thứ 4, sáng thứ 6: Khối 10, khối 11 học trực tuyến.

 

Ba

12/5

Học theo TKB Họp tổ

13/5

nt Bồi dưỡng dự tuyển

khối 10,11

Năm

14/5

nt
Sáu

15/5

nt

Bồi dưỡng dự tuyển

khối 10,11

Bảy

16/5

Học 4 tiết + Sinh hoạt

 

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 1 (Từ 11/5 đến 16/5/2020)

Đội tuyển Toán 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Tin 10 Văn 10 Sử 10 Địa 10 Anh 10 Pháp 10
Thứ Tư

13/5

Chiều Hữu Đạt L Hảo Huế Minh Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền
Thứ Sáu

15/5

Chiều Hữu Đạt L Hảo Huế Minh Huyền V Hoài Uyên Trung A Điền

 

 

Đội tuyển Toán 11 Lý 11 Hóa 11 Sinh 11 Tin 11 Văn 11 Sử 11 Địa 11 Anh 11 Pháp 11
Thứ Tư

13/5

Chiều P. Hùng Cường Thọ Quang Dũng Chi Lĩnh Lập Đ Dung A Tâm P
Thứ Sáu

15/5

Chiều P. Hùng Cường Thọ Quang Dũng Chi Lĩnh Lập Đ Dung A Tâm P

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục