Kết quả Hội khỏe phù đổng

KẾT QUẢ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian tổ chức: 14, 15 tháng 1 năm 2017

 

TT Nội dung Họ và tên VĐV Lớp Giải
1. Cầu lông đơn nam Nguyễn Lê Đình Đạt 11 Sinh 1
2. Dương Trí Hạnh 11 Sinh 2
3. Phạn Xuân Trung 10 Toán2 3
4. Cầu lông đơn nữ Lê Hà Cẩm 10 Hóa 1
5. Nguyễn Thị Ngọc ánh 12 Văn 2
6. Lê Trần Thùy Trang 10 Sinh 3
7. Đá cầu đơn nam Bùi Trần Xuân Hiếu 12Toán2 1
8. Ng Công Khánh Đạt 11 Toán1 2
9. Đoàn Minh Thuần 12 Húa 3
10. Đá cầu đơn nữ Hà Thị Huyền Trang 11 Anh2 1
11. Ngô Bảo Ngọc 12 Hóa 2
12. Nguyễn Vân Anh 12 Hóa 3
13. Cờ vua nam Lê Văn Trường 12 Toán1 1
14. Nguyễn Hữu Khánh Duy 12 Toán2 2
15. Nguyễn Hải Đăng 10 Toán2 3
16. Cờ vua nữ Ng Thị Khánh Chi 10 Pháp 1
17. Ngô Thị Bảo Ngọc 12 Hóa 2
18. Nguyễn Hà Linh 12 Toán1 3
19. Bóng bàn nam Đỗ Nguyễn Việt Anh 12 Toán2 1
20. Phạm Quang Phát 12 Lý 2
21. Lê Nhật Hoàng 10 Hóa 3
22. Bóng bàn nữ Đặng Thị Minh Hoài 11Toán2 1

            Ghi chú: Các vận động viên đạt giải Nhất mỗi nội dung sẽ tham gia thi đấu HKPĐ cấp cụm các trường THPT Thành phố Hà Tĩnh.

 ———————————————————————————

KẾT QUẢ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG

CẤP CỤM TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian tổ chức: 20 tháng 2 năm 2017

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung thi đấu Kết quả
1 Nguyễn Lê Đình Đạt 11S Cầu lông nam Ba
2 Lê Hà Cẩm 10 H Cầu lông nữ Nhì
3 Bùi Trần Xuân Hiếu 12 T2 Đá cầu nam Nhất
4 Hà Thị Huyền Trang 11A2 Đá cầu nữ Nhất
5 Lê Văn Trường 12 T1 Cờ vua nam Nhất
6 Nguyễn Thị Linh Chi 10 T1 Cờ vua nữ Nhất
7 Đỗ Nguyễn Việt Anh 12 T2 Bóng bàn nam Nhất
8 Đặng Thị Minh Hoài 11T2 Bóng bàn nữ Nhất

Ghi chú: Các vận động viên đạt giải Nhất mỗi nội dung sẽ tham gia thi đấu tại Hội thi Điền kinh – Thể thao cấp tỉnh.

————————————————————

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐIỀN KINH THỂ THAO

DÀNH CHO HỌC SINH TỈNH HÀ TĨNH

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời gian tổ chức: 30/3 đến 2/4 năm 2017

TT Họ và tên Lớp Nội dung thi đấu Kết quả
1 Bùi Trần Xuân Hiếu 12 T2 Đá cầu nam Giải Tư
2 Hà Thị Huyền Trang 11A2 Đá cầu nữ Vòng loại
3 Lê Văn Trường 12 T1 Cờ vua nam Giải Nhất
4 Nguyễn Thị Linh Chi 10 T1 Cờ vua nữ Giải Nhất
5 Đỗ Nguyễn Việt Anh 12 T2 Bóng bàn nam Giải Nhất
6 Đặng Thị Minh Hoài 11T2 Bóng bàn nữ Giải Nhất

Kết quả chung cuộc: 4 giải Nhất, 1 giải Tư.

You may also like...