KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO HỌC SINH Năm học 2020 – 2021

KẾ HOẠCH

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO HỌC SINH

Năm học 2020 – 2021

Căn cứ Kế hoạch Y tế trường học năm học 2020 – 2021 của nhà trường;

Thực hiện nhiệm vụ năm học và được sự nhất trí của Ban giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Tĩnh.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh không thuộc các đội dự tuyển HSG quốc gia với lịch khám và địa điểm như sau:

  • Địa điểm khám: Nhà tập đa năng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
  • Thời gian khám:  

Khám vào sáng thứ 3 (22/9/2020)

Thời gian khám – sáng thứ 3 (22/9/2020)

Từ

7 giờ 00’

Từ

7giờ 30’

Từ

8giờ 00’

Từ

8 giờ 30’

Từ

9 giờ 00’

Từ

8 giờ 30’

Từ

10 giờ 00’

Từ

10 giờ 30’

10T1, 10T2 10Lí, 10H 10Sinh, 10 Tin 10Văn, 10 SĐ 10A1, 10A2 10P, 11T1 11T2; 11Lí 11 Hóa; 11 Sinh

 

Khám vào sáng thứ 4 (23/9/2020)

Thời gian khám- sáng thứ 4 (23/9/2020)
Từ

7 giờ 00’

Từ

7giờ 30’

Từ

8giờ 00’

Từ

8 giờ 30’

Từ

9 giờ 00’

Từ

8 giờ 30’

Từ

10 giờ 00’

Từ

10 giờ 30’

12T1, 12T2 12Lí, 12H 12Sinh, 12 Văn 12 SĐ; 12A1 12A2, 12P 11Văn, 11 SĐ 11A1, 11A2 11P

Khám sức khỏe định kì là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả học sinh THPT. Nếu học sinh nào không đến khám theo thời gian nói trên thì phải tự mình đi đến bệnh viện để khám và nộp kết quả khám sức khỏe về cho nhà trường trước ngày 30/9/2020.

Lịch khám của học sinh trong các đội dự tuyển sẽ được nhà trường thông báo sau.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG       

 

                                                                                    Nguyễn Công Hoàn                         

file word: Kế hoạch khám sức khỏe HS (tháng 9-2020)

You may also like...