Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên


KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GIÁO VIÊN THPT HẠNG II TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

 


Bài viết cùng chuyên mục