QUỸ HỌC BỔNG TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH

THÀNH LẬP “QUỸ HỌC BỔNG TRƯỜNG CHUYÊN HÀ TĨNH”

.

I. Thư ngỏ của Hiệu trưởng về việc thành lập “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

 

II. Quy chế hoạt động của “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

III. Quyết định thành lập Ban quản lý và điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ

 

IV. Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ “Quỹ Học bổng trường Chuyên Hà Tĩnh”

(Cập nhập đến ngày 01/10/2020)

A. Cán bộ, giáo viên nhà trường ủng hộ

 

 

 

B. Cựu học sinh, phụ huynh… ủng hộ

C. Hội phụ huynh các lớp năm học 2019 – 2020 ủng hộ

+) Danh sách theo lớp

+) Danh sách cụ thể theo tên phụ huynh, học sinh (đang cập nhật…)

                                                                       Ban quản lý và điều hành Quỹ

 

 

 

 

You may also like...