THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH NĂM HỌC 2019 – 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

NĂM HỌC 2019 – 2020

Kế hoạch tuyển sinh của Sở GDKế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 -2020 của sở GD Hà Tĩnh

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2019 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh), trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường như sau:

Năm học  2019 – 2020, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tuyển sinh 10 lớp gồm: chuyên Toán 02 lớp, chuyên Anh 02 lớp, chuyên Lý 01 lớp, chuyên Hóa 01 lớp, chuyên Sinh 01 lớp, chuyên Văn 01 lớp, chuyên Sử-Địa 01 lớp, chuyên Pháp 01 lớp. Mỗi lớp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên Ngoại ngữ không quá 25 em.  

  1. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông tại các trường THCS tỉnh Hà Tĩnh có độ tuổi được quy định tại Điều 23 Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.
  2. Điều kiện dự tuyển: Học sinh được tham gia dự tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khi có đủ các điều kiện sau:

– Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ loại khá trở lên;

– Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ loại khá trở lên.

  1. Phương thức tuyển sinh

a. Vòng 1: Sơ tuyển

Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển. Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:

– Kết quả xếp loại học lực 4 năm học cấp trung học cơ sở;

– Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở;

Các tiêu chí trên được đánh giá bằng điểm số. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cách thức cho điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt để chọn học sinh vào thi tuyển vòng 2.

b.Vòng 2: Thi tuyển

– Môn thi: Môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và 01 môn chuyên (Đối với lớp chuyên Sử-Địa thi môn chuyên thay thế là môn Ngữ văn; lớp chuyên Pháp thi môn chuyên thay thế là môn tiếng Anh). Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi 01 môn chuyên để tuyển sinh vào 01 lớp chuyên của trường THPT chuyên, đồng thời đăng ký 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) để tuyển sinh vào các trường THPT khác.

– Lịch thi:

+ Các môn không chuyên thi chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, ngày thi 30/5/2019.

+ Môn chuyên thi vào sáng ngày 31/5/2019.

– Hình thức thi môn chuyên: Áp dụng hình thức thi tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận và kỹ năng nghe.

– Thời gian làm bài thi môn chuyên: 150 phút.

– Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

– Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1,  điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

– Điểm thi tuyển: Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên và bài thi môn chuyên đã tính hệ số.

– Nguyên tắc tuyển sinh: Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi không chuyên phải đạt điểm lớn hơn 2, bài thi môn chuyên phải đạt từ 5 điểm trở lên. Căn cứ điểm thi tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm thi tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học năm học lớp 9 cao hơn, nếu vẫn còn những thí sinh có điểm bằng nhau thì giao Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định số lượng tuyển sinh.

  1. Địa điểm thi: Tại Hội đồng thi trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Đường Hà Hoàng – Xã Thạch Trung – Thành phố Hà Tĩnh).
  2. Đăng kí dự thi: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                           (Đã ký)

         

 Nguyễn Công Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...