THƯ MỜI HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ CỰU SINH VIÊN-HỌC SINH HỌC BỔNG VALLET  

Tổ CHỨC KHOA HỌC & GIÁO DỤC GẶP GỠ VIỆT NAM

BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN-HỌC SINH

HỌC BỔNG VALLET

THƯ MỜI HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ CỰU SINH VIÊN-HỌC SINH

HỌC BỔNG VALLET

 

 

Kính gửi Quý Trường,

 

Đầu thư, xin cho chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự cộng tác và hỗ trợ của Quý Trường dành cho Học Bổng Vallet trong các năm vừa qua. Quỹ Học Bổng Vallet được trao tại Việt Nam hơn 20 năm qua, dưới sự điều phối của Tổ chức KH&GD Gặp Gỡ Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2019, Ban điều hành HB Vallet thực hiện việc kết nối các Cựu Sinh viên-Học sinh đã nhận học bổng của các năm (Vallet-RVN Alumni). Sự kiện gặp gỡ đầu tiên của các Cựu Sinh viên-Học sinh HB Vallet được dự kiến tổ chức vào tháng 08/2019, tại Hà Nội.

 

Ban liên lạc Cựu Sinh viên-Học sinh Học bổng Vallet rất mong nhận được sự hỗ trợ truyền thông của Quý Trường để đưa thông tin này đến đông đảo các sinh viên, học sinh của nhà trường đã nhận học bổng. Sự hỗ trợ truyền thông của Quý Trường là nguồn lực quý báu để giúp nhiều hơn nữa những “tài năng đất Việt” tham gia kết nối, sẻ chia và giúp đỡ nhau trong cộng đồng Cựu Sinh viên-học sinh HB Vallet (Vallet-RVN Alumni Network).

 

Hiện tại, Ban Liên Lạc Cựu Sinh viên-Học sinh HB Vallet sử dụng 2 kênh truyền thông chính thức qua website và email để kết nối với các cựu sinh viên, học sinh đã nhận học bổng Vallet.

 

Các kênh truyền thông được sử dụng:

 

Chúng tôi rất mong Quý Trường giúp thông tin đến với các sinh viên, học sinh của Quý Trường đã được nhận học bổng Vallet, để các em có thể kết nối với cộng đồng Vallet-RVN Alumni Network.

 

Xin kính chúc Ban Lãnh Đạo, Quý Thầy Cô Giáo và nhân viên của Quý Trường luôn nhiều sức khỏe và hoàn thành công tác thật tốt.

 

Xin cảm ơn.

Trân trọng.

BLL Vallet-RVN Alumni Network

 

You may also like...