Chuyên Hà Tĩnh – Chung một lối về

Chương trình “Chung một lối về”Đại hội Hội Cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lần thứ nhất. Hà Nội ngày 8 – 10 – 2016.

You may also like...