Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2016 – 2017

CUỘC THI “AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI”  NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Thực hiện công văn 1859/SGDĐT-VP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2016 – 2017, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chính thức phát động cuộc thi đến tất cả giáo viên và học sinh trong nhà trường.

 

TT Nội dung tài liệu Tải về
1 Công văn 1859/SGDĐT-VP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. CV 1859
2 Đề thi dành cho Giáo viên  Dethi GV
3 Đề thi dành cho Học sinh  Dethi HS

 

Đề nghị các đồng chí giáo viên và các em học sinh trong nhà trường (Đoàn trường hướng dẫn) nghiên cứu các nội dung trong các tài liệu trên để tham gia hưởng ứng cuộc thi.

You may also like...