DANH MỤC 16 BỘ LUẬT, LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10

DANH MỤC 16 BỘ LUẬT, LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10

          Thực hiện công văn số 1729/SGDĐT-VP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc tăng cường thi hành các Bộ Luật, Luật đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các Bộ Luật, Luật đó đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Danh mục các Bộ Luật, Luật cụ thể như sau:

TT Tên Bộ luật, Luật Nội dung
1 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 Tải về
2 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Tải về
3 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 Tải về
4

 

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 Tải về

 

5 Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 Tải về
6 Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 Tải về
7 Bộ luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Tải về
8 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 Tải về

 

9 Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 Tải về
10 Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 Tải về
11 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 Tải về
12 Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 Tải về

 

13 Luật thống kê số 89/2015/QH13 Tải về
14 Luật kế toán số 88/2015/QH13 Tải về
15 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 Tải về
16 Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 Tải về

 

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn

You may also like...