ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 1

Học sinh tải đáp án các môn bằng link dưới đây:

Môn ngữ văn:Dap an Van

Môn Địa Lý: Dap an Đia

Môn GDCD: Dap an GDCD

Môn Hóa học: Dap an Hoa

Môn Vật Lý: Dap an Ly

Môn Tiếng Pháp: DAP AN PHAP

Môn Sinh học: Dap an Sinh

Môn Lịch sử: Dap an LSu

Mông Toán học: Dap an Toan

Môn Tiếng Anh: Dap an T Anh

 

Bài viết cùng chuyên mục