ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

         Học sinh khối 12 nghiên cứu nội dung trong các file sau để có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học năm 2017.

.

File đính kèm: 07.7. HDSD – DCNVDKXT – DTN_V607.7. HDSD – DCNVDKXT – TS_V62801 BGDDT-GDDHCong_van_cua_soSlide Dieu chinh NVDKXT_V2.

Bài viết cùng chuyên mục