---------- Chúc mừng tân Tiến sĩ Phan Khắc Nghệ - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh ----------