Khóa 4 – KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY GẶP LẠI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHÓA 4 – NĂNG KHIẾU HÀ TĨNH 

TRONG LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM – NGÀY GẶP LẠI

Tháng 7 năm 2017

.

.

You may also like...