LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN 21: Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019

Trực BGH: Đ/C Bình

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

21/01

Chào cờ + Học 4 tiết Học chiều

* Dạy học theo lịch.

* Thứ 5: 13 giờ 45, toàn thể CB, GV, NV học Nghị quyết TW 8 (khóa XII), tại phòng họp tầng 3.

* Thứ 7

+ 14 giờ 00: Hội ý BGH, CT Công đoàn, GVCN lớp, Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Trưởng Ban đại diện cha mẹ HS các lớp.

+ 14 giờ 45: Họp phụ huynh theo đơn vị lớp (GVCN và trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp chuẩn bị nội dung và chủ trì cuộc họp).

+ 16 giờ 30: Họp phụ huynh nội trú.

* Đi công tác

Ngày thứ 2: gồm 18 đ/c Bình, Trí, Hạnh T, Hiếu, Đạt L, Dung H, Hùng S, Dũng T, Nguyệt T, Huyền V, Thương, Ngọc S, Lĩnh, Uyên,  N Anh, Linh Đ, Dương A, V Anh

(Các tổ bố trí dạy thay).

Ba

22/01

Học theo TKB nt

23/01

nt nt
Năm

24/01

nt Học Nghị quyết TW8

(Khóa XII)

Sáu

25/01

nt Khối 11 học nghề PT
Bảy

26/01

Học 4 tiết + Sinh hoạt Họp phụ huynh

Khối 11 học nghề PT

  12T1 12T2 12L 12H 12S 12V 12ĐS 12A1 12A2 12F
Thứ 2

21/01

Toán Toán Hóa Văn Văn Pháp
Thứ 3

22/01

Hóa  Anh Hóa Toán Sử Địa Toán Toán Văn
Thứ 4

23/01

Hóa Toán Toán Sinh Địa Sử Văn Văn Toán
Thứ 5

24/01

 
Thứ 6

25/01

Thứ 7

26/01

 

  11T1 11T2 11L 11H 11S 11V 11SĐ 11A1 11A2 11F
Thứ 2

21/01

Hóa Toán Hóa Hóa Sử Địa Văn
Thứ 3

22/01

Toán Toán Sinh Địa Văn Toán  Anh Toán
Thứ 4

23/01

Toán Hóa Hóa Toán Văn Sử  Anh Toán Pháp
Thứ 5

24/01

Thứ 6

25/01

Nghề Nghề Nghề Nghề  
Thứ 7

26/01

Nghề Nghề Nghề Nghề

 

  10T1 10T2 10L 10H 10S 10V 10SĐ 10A1 10A2 10F
Thứ 2

21/01

Hóa Toán Toán Toán Toán Văn Địa Văn
Thứ 3

22/01

Toán Tin Hóa Sinh Sử Văn  Anh Toán Pháp
Thứ 4

23/01

Tiếng Anh theo lớp năng lực Toán  Anh Toán
Thứ 5

24/01

Thứ 6

25/01

 
Thứ 7

26/01

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục