MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

 

Mời các giáo viên chủ nhiệm truy cập vào link dưới đây để tải các mẫu.

Mẫu danh sách đăng kí tham gia BHYT học sinh: ĐĂNG KÝ BHYT HỌC SINH

Mẫu danh sách học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác: DANH SÁCH HS ĐÃ CÓ THẺ

 

You may also like...