MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CẬP NHẬT

.

TT Nội dung Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
1 Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo TT 06/2019 BGDDT
2 Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh QĐ 20/2019 UBND tỉnh
3 Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh UBND thành phố Hà Tĩnh QĐ 430 UBND Tp HT

Tháng 5/2019                                  

You may also like...