QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2019 – 2020

.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2019 – 2020.

Link tải tại đây: Quy chế dân chủ 2019-2020.

 

Đọc thêm: Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan  hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Link tải tại đây: Nghị định 04/2015/NĐ-CP 

You may also like...