TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 7 (KHÓA XII)

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XII)

 

           Chiều ngày 15/08/2018, Đảng bộ trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong cơ quan.

          Tại Hội nghị, cán bộ giáo viên nhà trường đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối  các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26 – NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 – NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 – NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết trên là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động trực tiếp đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

          Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị giúp các đảng viên, cán bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nâng cao nhận thức, nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, đưa Nghị quyết vào công tác chuyên môn và cuộc sống.

Trần Quỳnh Trang

 

 

You may also like...