VĂN BẢN DO CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH, CÁC BỘ BAN HÀNH

CÁC VĂN BẢN DO CHÍNH PHỦ, UBND TỈNH, CÁC BỘ BAN HÀNH

.

Số hiệu

văn bản

Cơ quan

ban hành

Trích yếu nội dung văn bản Tải về
2315/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 2018-2019
96-NQ/HĐND HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo NQ 96.2018
2186/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 2017-2018
04/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  NĐ04.2015.CP
01/2016/TT-BNV Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/ 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 TT01.2016.BNV
02-NQ/TU Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới NQ02.2017.TU

 

You may also like...