KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH CỦA SỞ GIÁO DỤC

Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành GDĐT Hà Tĩnh.

Link file: KH thực hiện kỷ luật, kỷ cương HC của Sở GDĐT_signed

 

 

 

 

 

 

You may also like...