LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (26-31/8)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TUẦN: Từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2019

Trực BGH: Đ/C Nghệ

 

Thứ/ ngày Sáng Chiều Nội dung một số công việc trọng tâm
Hai

26/8

Học theo TKB

Các tổ: Toán, Lý, Hóa, Văn

Hội nghị viên chức tổ

* Bồi dưỡng các đội dự tuyển

* Dạy học theo lịch

* Các tổ Hội nghị viên chức tổ (theo lịch)

* Chiều thứ 4, 5: Các lớp chuyên Toán, Hóa, Sinh, Văn, Sử Địa, kiểm tra tiếng Anh để xếp lớp năng lực (Khối 11, 12 chiều thứ 4; khối 10 chiều thứ 5)

* Chiều thứ 5:

+ 14 giờ 00: Họp Hội đồng trường (thành phần: theo quyết định).

+ 15 giờ 30: Họp bộ phận chuẩn bị Hội nghị CB, CC, VC trường (thành phần: BGH, CT Công đoàn, BT Đoàn trường, Tổ trưởng VP, Đ/c Hạnh KT).

* Thứ 7:

+ 7 giờ 00: Hội nghị CB, CC, VC trường

+ 14 giờ 00: Hội nghị xây dựng Kế hoạch.

 

Ba

27/8

Học theo TKB

Các tổ: Sinh, Sử, NN, TDQP

Hội nghị viên chức tổ

28/8

Học theo TKB

Các tổ: Tin, Địa, Hành chính

Hội nghị viên chức tổ

Năm

29/8

Học theo TKB

Họp Hội đồng trường

Họp bộ phận chuẩn bị Hội nghị

Sáu

30/8

Học theo TKB  
Bảy

31/8

Hội nghị CB, CC, VC Hội nghị XD kế hoạch

 

LỊCH DẠY DỰ TUYỂN

Tuần: 5 (Từ 26/8 đến 31/8/2019)

Toán

12

Lý 11 Hóa Sinh Tin

11

Tin 12 Văn Sử Địa Anh Pháp

12

Pháp 11
Thứ 2 (26/8) Chiều Hùng S Dũng Ngọc Liên Loan A Điền
Thứ 3 (27/8) Chiều Đức T Đạt L Hảo Dũng Chi Liên
Thứ 5 (29/8) Chiều Đức T Lập L Thọ Nghệ Dũng Chi Ngọc Liên Huyền A Linh P
Thứ 6 (30/8) Chiều Hùng T Đạt L Thi Hùng S Đức V Ngọc Huyền A Linh P

 

 

 

You may also like...