PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT ” NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THÂY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018

Phát động cuộc thi viết ” Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2018

Đối tượng tham gia: Giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh.

Link tải công văn và thể lệ cuộc thi: công văn đến số 1442.signed

 

You may also like...