THÔNG BÁO LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018-2019 CẤP THÀNH PHỐ

Thời gian: 1 buổi , bắt đầu từ 8h00 ngày 29/5/2019
Địa điểm: Hội trường trung tâm Văn hóa truyền thông thành phố, Số 03 Đặng Dung, TP Hà Tĩnh.
Trang phục:

– Giáo viên: Nữ áo dài, nam sơ mi trắng, quần tối màu
– Học sinh mặc đồng phục theo quy định nhà trường.

Link công văn: Giấy mời dự lễ phát thưởng

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Phụ trách đội tuyển Thành tích đạt được
1 Trần Đình Hữu Tổ Trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhất: 1, Nhì: 5, Ba: 4 (Toán học)
2 Hoàng Công Viêng Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 3, Ba: 3, KK: 4 (Vật Lý)
3 Đặng Đình Hảo Tổ Trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 1, Ba: 3, KK: 4 ( Hóa học)
4 Trần Thị Aí Huế Tổ Trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 5, Ba: 3, KK: 2 ( Sinh học)
5 Trần Thị Lam Tổ Trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 4, KK: 4 ( Ngữ Văn)
6 Trần Anh Trung Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 1, Ba: 4, KK: 2 ( Tin học)
7 Lê Thị Hoài Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhất: 3,Nhì: 3, Ba: 2, KK: 2 ( Lịch sử)
8 Trần Thị Tố Uyên Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 3, Ba: 4, KK: 2 ( Địa lý)
9 Lê Hữu Khuyến Tổ Trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 4, Ba: 5, KK: 1 ( Tiếng Anh)
10 Nguyễn Công Điền Tổ phó chuyên môn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Quốc gia:  Nhì: 1, Ba:1, KK: 4 ( Tiếng Pháp)
11 Phạm Thị Tâm Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Giải ba cấp quốc gia KHKT
12 Trịnh Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Đội tuyển lớp 12 Giải KK cấp quốc gia KHKT

DANH SÁCH HỌC SINH

TT Họ và tên Lớp Trường HK thường trú (Xã, phường) Thành tích HSG cao nhất Ghi chú
Giải Môn Cấp
1 Nguyễn Thái Hằng 10 Anh 1 THPT Chuyên HT P. Trần Phú Ba Tiếng Anh Quốc gia
2 Nguyễn Duy Tuấn 11 Anh 1 THPT Chuyên HT P. Nam Hà Nhì Tiếng Anh Quốc gia
3 Đậu Thị Hà Ngân 11 Anh 1 THPT Chuyên HT P. Đại Nài Ba Tiếng Anh Quốc gia
4 Vũ Trần Minh Quân 11 Anh 1 THPT Chuyên HT P.Tân Giang Ba Tiếng Anh Quốc gia
5 Nguyễn Thị Minh Tâm 11 Anh 1 THPT Chuyên HT P. Trần Phú Ba Tiếng Anh Quốc gia
6 Lê Thị Tuyết Nhi 11 Pháp THPT Chuyên HT P. Nguyễn Du Khuyến khích Tiếng pháp Quốc gia
7 Trương Hà Nhi 11 Sử- Địa THPT Chuyên HT P. Thạch Linh Nhì Địa Lý Quốc gia
8 Trần Vũ Thùy Dương 11 Sử- Địa THPT Chuyên HT P. Đại Nài Khuyến khích Lịch Sử Quốc gia
9 Nguyễn Thị Thanh Thảo 11 Sử- Địa THPT Chuyên HT P. Thạch Linh Khuyến khích Lịch sử Quốc gia
10 Nguyễn Sỹ Huân 11 Toán 1 THPT Chuyên HT P. Thạch Linh Ba Toán học Quốc gia
11 Lương Hoàng Long 11Toán 1 THPT Chuyên HT P. Bắc Hà Ba Sinh học Quốc gia
12 Hoàng Thị Linh Đan 11 Toán 1 THPT Chuyên HT P.Bắc Hà Khuyến khích Khoa học kĩ thuật Quốc gia
13 Dương Huy Ngọc 11 Toán 2 THPT Chuyên HT Xã Thạch Đồng Ba Toán học Quốc gia
14 Lê Thị Hà Trang 11 Văn THPT Chuyên HT P. Hà Huy Tập Nhì Văn Quốc gia
15 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 11 Văn THPT Chuyên HT P. Trần Phú Nhì Văn Quốc gia
16 Phan Lê Vân Nhi 11Pháp THPT Chuyên HT P. Bắc Hà Ba Tiếng pháp Quốc gia
17 Nguyễn Gia Minh 12 Anh1 THPT Chuyên HT P. Nam Hà Nhì Tiếng Anh Quốc gia
18 Lê Thị Hằng Phương 12 Anh2 THPT Chuyên HT P. Nam Hà Nhì Tiếng Anh  Quốc gia
19 Nguyễn Trường An 12 Lý THPT Chuyên HT Xã Thạch Bình Nhì Vật Lý Quốc gia
20 Nguyễn Hoài Nam 12 Pháp THPT Chuyên HT P.Tân Giang Nhì Pháp Quốc gia
21 Phạm Khánh Linh 12 Pháp THPT Chuyên HT P.Trần Phú Khuyến khích Pháp Quốc gia
22 Đậu Nam Phương 12 Pháp THPT Chuyên HT P.Trần Phú Khuyến khích Pháp Quốc gia
23 Phan Thị Thanh Lam 12 Sinh THPT Chuyên HT P. Vạn Yên Nhì Sinh Quốc gia
24 Nguyễn Yến Nhi 12 Sử- Địa THPT Chuyên HT P.Trần Phú Ba Địa lý Quốc gia
25 Nguyễn Thị Hương Trà 12 Sử- Địa THPT Chuyên HT p. Thạch Qúy Ba Lịch Sử Quốc gia
26 Nguyễn Thị Bảo Nhi 12 Sử- Địa THPT Chuyên HT P. Nam Hà Khuyến khích Địa lý Quốc gia
27 Hoàng Bá Công 12 Toán1 THPT Chuyên HT P. Trần Phú Nhì Tin học Quốc gia
28 Phan Thế Công 12 Toán1 THPT Chuyên HT P.Nguyễn Du Nhì Vật lý Quốc gia
29 Phan Đình Minh Quân 12 Toán1 THPT Chuyên HT P. Trần Phú Nhì Toán học Quốc gia
30 Trương Tuấn Sang 12 Toán1 THPT Chuyên HT P. Đại Nài Nhì Toán học Quốc gia
31 Đinh Khánh Nam 12 Toán1 THPT Chuyên HT P. Trần Phú Ba Tin học Quốc gia
32 Trần Nhật Tân 12 Toán1 THPT Chuyên HT P. Bắc Hà Ba Tin học Quốc gia
33 Nguyễn Chu Hoài Anh 12 Văn THPT Chuyên HT P.Nam Hà Khuyến khích Văn Quốc gia
34 Nguyễn Khánh Huyền 12Văn THPT Chuyên HT P.Nguyễn Du Nhì Văn Quốc gia
35 Trần Đức Anh 12Văn THPT Chuyên HT P. Đại Nài Ba Địa Quốc gia
36 Lê Thị Khánh chi 12Văn THPT Chuyên HT P.Bắc Hà Khuyến khích Văn Quốc gia
37 Trần Nguyễn Bảo Phương 11 Anh 1 THPT Chuyên HT P. Trần Phú Nhất Tiếng Anh Tỉnh
38 Đinh Thị Thục Quyên 12Văn THPT Chuyên HT P.Nguyễn Du Nhất Sử Tỉnh
39 Bùi Sỹ Thái 12Văn THPT Chuyên HT P.Tân Giang Nhất Văn Tỉnh
40 Phạm Hoàng Anh 12 Pháp THPT Chuyên HT p. Thạch Qúy Nhất Pháp Tỉnh
41 Trần Phương Anh 12 Anh1 THPT Chuyên HT p. Nguyễn Du Nhất Tiếng Anh Tỉnh
42 Võ Đan Linh 12 Anh 1 THPT Chuyên HT p. Nguyễn Du Nhất Tiếng Anh Tỉnh
43 Nguyễn Ngọc Ánh 12Anh 1 THPT Chuyên HT P.Nam Hà Nhất Tiếng Anh Tỉnh
44 Trương Quang Thịnh 12 Lý THPT Chuyên HT P. Thạch Linh Nhất Vật Lý Tỉnh
45 Nguyễn Minh Quân 11 Lý THPT Chuyên HT P. Tân Giang Nhất Vật Lý Tỉnh
46 Ngô Hà Khánh Vy 11 Văn THPT Chuyên HT P. Thạch Hưng Nhất Văn Tỉnh
47 Nguyễn Văn Hoàng Sơn 11 Toán 1 THPT Chuyên HT P. Hà Huy Tập Nhất Toán học Tỉnh
48 Trần Khánh Huyền 11 Anh2 THPT Chuyên HT P.Nguyễn Du Nhất Tiếng Anh Tỉnh
49 Phạm Thị Trang Nhung 11 Sinh THPT Chuyên HT P. Thạch Linh Nhất Sinh học Tỉnh
50 Nguyễn Thị Hà Phương 11 Pháp THPT Chuyên HT P. Hà Huy Tập Nhất Tiếng pháp Tỉnh
51 Nguyễn Văn Tâm 11Pháp THPT Chuyên HT Xã Thạch Bình Nhất Tiếng pháp Tỉnh
52 Trần Dũng Tài 10 Toán 1 THPT Chuyên HT P. Thạch Qúy Nhất Toán học Tỉnh
53 Trần Thị Kim Ngân 10Anh 1 THPT Chuyên HT P. Bắc Hà Nhất Tiếng Anh Tỉnh
54 Nguyễn Thị Mai Phương 10 Anh 1 THPT Chuyên HT P.Trần Phú Nhất Tiếng Anh Tỉnh
55 Nguyễn Thị Thu Thủy 10 Pháp THPT Chuyên HT P. Đại Nài Nhất Tiếng Pháp Tỉnh
56 Trần Tuyết Hạnh 10 Văn THPT Chuyên HT P. Thạch Qúy Nhất Địa lý Tỉnh
57 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10 Văn THPT Chuyên HT P.Thạch Qúy Nhất Văn Tỉnh
58 Hoàng Khánh Huyền 10 Sử- Địa THPT Chuyên HT P. Hà Huy Tập Nhất Lịch sử Tỉnh
59 Hồ Nguyệt Hằng 10 Sử- Địa THPT Chuyên HT P. Nguyễn Du Nhất Lịch sử Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...