VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO BAN HÀNH

VĂN BẢN DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH BAN HÀNH

Năm học 2017 – 2018

.

Số hiệu

văn bản

Cơ quan

ban hành

Trích yếu nội dung văn bản Tải về
 1540/TB-SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo  Thông báo v/v tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo  Tiếp nhận TT phản ánh về GD
 1208/SGDĐT-KHTC Sở Giáo dục và Đào tạo  V/v Thông báo mức thu và trình tự thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2017-2018  HD thu học phí từ năm học 2017 – 2018
 2699/CT-BGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo  CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 – 2018 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC  Chỉ thị 2699 về NV năm học 2017 – 2018 của BGDĐT
 1528/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa  HD giáo dục KN sống
 1530/SGDĐT-GDPT Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn dạy học thực hành, thí nghiệm các môn Vật Lý, Hóa Học, Sinh học cấp THPT  HD dạy học THTN Lý, Hóa, Sinh
 1497/SGDĐT-GDPT Sở Giáo dục và Đào tạo  Về việc nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh cấp THPT  HD nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh
 1485/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017 -2018  HD thực hiện NV GD Chính trị – Tư tưởng
 1410/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện BHYT học sinh 2017 -2018  Thực hiện BH y tế HS
 1479/SGDĐT-GDPT Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn thi khảo sát giáo viên cấp THPT năm 2017 -2018  Thi khảo sát GV năm 2018
 1478/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KTCLGD  HD thực hiện NV Khảo thí KĐCLGD
 1431/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo  Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay, chân, miệng  Phòng chống bệnh chân tay miệng
 1389/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018  Hướng dẫn GD thể chất và y tế
 1344/SGDĐT-GDPT Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017  -2018  CVHD_NCKH
 1238/SGDĐT- TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn công tác quản lý đội ngũ năm học 2017 – 2018  HDQLDN2017-2018
 1304/SGDĐT-VP Sở Giáo dục và Đào tạo  Về việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông  CV PHỐI HỢP ATGT
 820/LN-GDĐT-BHXH Sở Giáo dục và Đào tạo  Hướng dẫn bổ sung thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017 – 2018  HDBSBHYtHS
       1197/SGDĐT-GDPT Sở Giáo dục và Đào tạo Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông năm học 2017 – 2018 HTLT.Bác
       1199/SGDĐT-GDPT Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2017 – 2018 HD.GD QP
       /BC-SGDĐT-GDPT Sở Giáo dục và Đào tạo Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp Trung học phổ thông BCTKTHPT
1124 /SGDĐT-GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THPT năm học 2017-2018 HDdạyT.Anh
05/LN-GDĐT-BHXH Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017 – 2018 HDBHYtếHS

 

You may also like...