Category: Hoạt động xã hội

LỚP CHUYÊN VĂN KHOÁ 29 VÀ DỰ ÁN “MỖI BỘ LỊCH – MỘT TẤM LÒNG”

Trong những ngày diễn ra đại dịch Covid-19, trường Chuyên Hà Tĩnh đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng. Một trong những hành động ý nghĩa đó đến từ dự án “MỘT BỘ LỊCH – MỘT TẤM LÒNG” của tập thể lớp VK29 dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của cô giáo Thái Thanh Huyền. Dự án đã góp phần lan toả tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.

KHỐI CHUYÊN SINH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS” HƯỞNG ỨNG “THÁNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUỐC GIA”

KHỐI CHUYÊN SINH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS”  HƯỞNG ỨNG “THÁNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUỐC GIA” Cùng hưởng ứng ” Tháng phòng chống HIV/AIDS quốc gia “, khối chuyên Sinh trường THPT Chuyên Hà...