Category: Hoạt động xã hội

KHỐI CHUYÊN SINH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS” HƯỞNG ỨNG “THÁNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUỐC GIA”

KHỐI CHUYÊN SINH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS”  HƯỞNG ỨNG “THÁNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS QUỐC GIA” Cùng hưởng ứng ” Tháng phòng chống HIV/AIDS quốc gia “, khối chuyên Sinh trường THPT Chuyên Hà...